من سرفصل های زیر را برای کتابخانه ggplot تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کتابخانه ggplot

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Basics

درس 2

3

Unified Types

درس 3

4

Classes

درس 4

5

Default Parameter Values

درس 5

6

Named Arguments

درس 6

7

Traits

درس 7

8

Tuples

درس 8

9

Class Composition with Mixins

درس 9

10

Higher-order Functions

درس 10

11

Nested Methods

درس 11

12

Multiple Parameter Lists (Currying)

درس 12

13

Case Classes

درس 13

14

Pattern Matching

درس 14

15

Singleton Objects

درس 15

16

Regular Expression Patterns

درس 16

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های ggplot مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: