چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Angular.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Angular Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Angular 7 Tutorial: What is Angular 7?

درس 1

2

Angular 7 Tutorial: Features

درس 2

3

Angular 7 Tutorial: How to install Angular 7?

درس 3

4

Angular 7 Tutorial: History and different versions of Angular

درس 4

5

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Project Setup (Create first app)

درس 5

6

Angular 7 Tutorial: Angular 7 App files explanation

درس 6

7

Angular 7 Tutorial: Angular 7 with Bootstrap

درس 7

8

Angular 7 Tutorial: All Angular CLI commands

درس 8

9

Angular 7 Tutorial: Angular Libraries

درس 9

10

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Architecture

درس 10

11

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Components

درس 11

12

Angular 7 Directives: Directives

درس 12

13

Angular 7 Directives: ngIf Directive

درس 13

14

Angular 7 Directives: ngStyle Directive

درس 14

15

Angular 7 Databinding: Databinding

درس 15

16

Angular 7 Databinding: String Interpolation

درس 16

17

Angular 7 Databinding: Event Binding

درس 17

18

Angular 7 Databinding: Property Binding

درس 18

19

Angular 7 Pipes: Pipes

درس 19

20

Error Fixing: Angular 7 Error Fixing

درس 20

21

Angular 7 Forms: Forms

درس 21

22

Angular 7 Forms: Data Flow in Angular Forms

درس 22

23

Angular 7 Forms: Angular Reactive Forms

درس 23

24

Angular 7 Forms: Template-driven Forms

درس 24

25

Angular Misc: Angular vs React

درس 25

26

Angular + Spring: CRUD Example

درس 26

27

Angular + Spring: File Upload Example

درس 27

28

Angular + Spring: Login & Logout Example

درس 28

29

Angular + Spring: Search Field Example

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Angular.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها