چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Ansible تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 160 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Ansible

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Ansible Tutorial: Introduction

درس 1

2

Ansible Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Ansible Tutorial: YAML Basics

درس 3

4

Ansible Tutorial: Ad hoc Commands

درس 4

5

Ansible Tutorial: Playbooks

درس 5

6

Ansible Tutorial: Roles

درس 6

7

Ansible Tutorial: Variables

درس 7

8

Ansible Tutorial: Advanced Execution

درس 8

9

Ansible Tutorial: Troubleshooting

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Ansible مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها