چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره بینایی کامپیوتر تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی بینایی کامپیوتر

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction

درس 1

2

Module 1: Face Detection Intuition

درس 2

3

Module 1: Face Detection with OpenCV

درس 3

4

Homework Challenge: Build a Happiness Detector

درس 4

5

Module 2: Object Detection Intuition

درس 5

6

Module 2: Object Detection with SSD

درس 6

7

Homework Challenge: Detect Epic Horses galloping in Monument Valley

درس 7

8

Module 3: Generative Adversarial Networks (GANs) Intuition

درس 8

9

Module 3: Image Creation with GANs

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های بینایی ماشین مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها