چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Docker تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Docker

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Docker Tutorial: Overview

درس 1

2

Docker Tutorial: Installing Docker on Linux

درس 2

3

Docker Tutorial: Installation

درس 3

4

Docker Tutorial: Hub

درس 4

5

Docker Tutorial: Images

درس 5

6

Docker Tutorial: Containers

درس 6

7

Docker Tutorial: Working With Containers

درس 7

8

Docker Tutorial: Architecture

درس 8

9

Docker Tutorial: Container & Hosts

درس 9

10

Docker Tutorial: Configuring

درس 10

11

Docker Tutorial: Containers & Shells

درس 11

12

Docker Tutorial: File

درس 12

13

Docker Tutorial: Building Files

درس 13

14

Docker Tutorial: Public Repositories

درس 14

15

Docker Tutorial: Managing Ports

درس 15

16

Docker Tutorial: Private Registries

درس 16

17

Docker Tutorial: Building a Web Server Docker File

درس 17

18

Docker Tutorial: Instruction Commands

درس 18

19

Docker Tutorial: Container Linking

درس 19

20

Docker Tutorial: Storage

درس 20

21

Docker Tutorial: Networking

درس 21

22

Docker Tutorial: Setting Node.js

درس 22

23

Docker Tutorial: Setting MongoDB

درس 23

24

Docker Tutorial: Setting NGINX

درس 24

25

Docker Tutorial: Toolbox

درس 25

26

Docker Tutorial: Setting ASP.Net

درس 26

27

Docker Tutorial: Cloud

درس 27

28

Docker Tutorial: Logging

درس 28

29

Docker Tutorial: Compose

درس 29

30

Docker Tutorial: Continuous Integration

درس 30

31

Docker Tutorial: Kubernetes Architecture

درس 31

32

Docker Tutorial: Working of Kubernetes

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Docker مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها