چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Express.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Express Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

ExpressJS Tutorial: Overview

درس 1

2

ExpressJS Tutorial: Environment

درس 2

3

ExpressJS Tutorial: Hello World

درس 3

4

ExpressJS Tutorial: Routing

درس 4

5

ExpressJS Tutorial: HTTP Methods

درس 5

6

ExpressJS Tutorial: URL Building

درس 6

7

ExpressJS Tutorial: Middleware

درس 7

8

ExpressJS Tutorial: Templating

درس 8

9

ExpressJS Tutorial: Static Files

درس 9

10

ExpressJS Tutorial: Form Data

درس 10

11

ExpressJS Tutorial: Database

درس 11

12

ExpressJS Tutorial: Cookies

درس 12

13

ExpressJS Tutorial: Sessions

درس 13

14

ExpressJS Tutorial: Authentication

درس 14

15

ExpressJS Tutorial: RESTful APIs

درس 15

16

ExpressJS Tutorial: Scaffolding

درس 16

17

ExpressJS Tutorial: Error handling

درس 17

18

ExpressJS Tutorial: Debugging

درس 18

19

ExpressJS Tutorial: Best Practices

درس 19

20

ExpressJS Tutorial: Resources

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Express.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها