چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Maven تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Maven

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Maven Tutorial: Overview

درس 1

2

Maven Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Maven Tutorial: POM

درس 3

4

Maven Tutorial: Build Life Cycle

درس 4

5

Maven Tutorial: Build Profiles

درس 5

6

Maven Tutorial: Repositories

درس 6

7

Maven Tutorial: Plug-ins

درس 7

8

Maven Tutorial: Creating Project

درس 8

9

Maven Tutorial: Build & Test Project

درس 9

10

Maven Tutorial: External Dependencies

درس 10

11

Maven Tutorial: Project Documents

درس 11

12

Maven Tutorial: Project Templates

درس 12

13

Maven Tutorial: Snapshots

درس 13

14

Maven Tutorial: Build Automation

درس 14

15

Maven Tutorial: Manage Dependencies

درس 15

16

Maven Tutorial: Deployment Automation

درس 16

17

Maven Tutorial: Web Application

درس 17

18

Maven Tutorial: Eclipse IDE

درس 18

19

Maven Tutorial: NetBeans

درس 19

20

Maven Tutorial: IntelliJ IDEA

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Maven مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها