چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Meteor.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Meteor Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Meteor Tutorial: Overview

درس 1

2

Meteor Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Meteor Tutorial: First Application

درس 3

4

Meteor Tutorial: Templates

درس 4

5

Meteor Tutorial: Collections

درس 5

6

Meteor Tutorial: Forms

درس 6

7

Meteor Tutorial: Events

درس 7

8

Meteor Tutorial: Session

درس 8

9

Meteor Tutorial: Tracker

درس 9

10

Meteor Tutorial: Packages

درس 10

11

Meteor Tutorial: Core API

درس 11

12

Meteor Tutorial: Check

درس 12

13

Meteor Tutorial: Blaze

درس 13

14

Meteor Tutorial: Timers

درس 14

15

Meteor Tutorial: EJSON

درس 15

16

Meteor Tutorial: HTTP

درس 16

17

Meteor Tutorial: Email

درس 17

18

Meteor Tutorial: Assets

درس 18

19

Meteor Tutorial: Security

درس 19

20

Meteor Tutorial: Sorting

درس 20

21

Meteor Tutorial: Accounts

درس 21

22

Meteor Tutorial: Methods

درس 22

23

Meteor Tutorial: Package.js

درس 23

24

Meteor Tutorial: Publish & Subscribe

درس 24

25

Meteor Tutorial: Structure

درس 25

26

Meteor Tutorial: Deployment

درس 26

27

Meteor Tutorial: Running on mobile

درس 27

28

Meteor Tutorial: ToDo App

درس 28

29

Meteor Tutorial: Best Practices

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Meteor.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها