چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Nagios تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Nagios

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Nagios Tutorial: Overview

درس 1

2

Nagios Tutorial: Architecture

درس 2

3

Nagios Tutorial: Products

درس 3

4

Nagios Tutorial: Installation

درس 4

5

Nagios Tutorial: Configuration

درس 5

6

Nagios Tutorial: Features

درس 6

7

Nagios Tutorial: Applications

درس 7

8

Nagios Tutorial: Hosts and Services

درس 8

9

Nagios Tutorial: Commands

درس 9

10

Nagios Tutorial: Checks and States

درس 10

11

Nagios Tutorial: Ports and Protocols

درس 11

12

Nagios Tutorial: Add-ons/Plugins

درس 12

13

Nagios Tutorial: NRPE

درس 13

14

Nagios Tutorial: V Shell

درس 14

15

Nagios Tutorial: Case Study

درس 15

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Nagios مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها