چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره فریم ورک Nest.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Nest Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction to NestJS & Pre-requisites

درس 1

2

REST API - Task Management Application (CRUD)

درس 2

3

Validation and Error Handling

درس 3

4

Data Persistence - PostgreSQL & TypeORM

درس 4

5

(Part 1) Authentication - Setting up JWT Passport.js

درس 5

6

(Part 2) Authorization - Task Ownership

درس 6

7

(Bonus) Logging

درس 7

8

(Bonus) Pro-Production Configuration

درس 8

9

(Bonus) Front-end Application

درس 9

10

(Bonus) Deployment - Amazon Web Services (AWS)

درس 10

11

Bonus Material

درس 11

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Nest.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها