چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Nuxt.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Nuxt Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Getting Started

درس 1

2

Pages, Routing & Views

درس 2

3

Project - Pages, Routing & Views

درس 3

4

Handling Data

درس 4

5

Connecting our App to the Backend

درس 5

6

Nuxt - Config, Plugins & Modules

درس 6

7

Middleware & Authentication

درس 7

8

The Server Side

درس 8

9

Building a Nuxt App

درس 9

10

Round Up

درس 10

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Nuxt.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها