چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک React.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک React Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

ReactJS Tutorial: Overview

درس 1

2

ReactJS Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

ReactJS Tutorial: JSX

درس 3

4

ReactJS Tutorial: Components

درس 4

5

ReactJS Tutorial: State

درس 5

6

ReactJS Tutorial: Props Overview

درس 6

7

ReactJS Tutorial: Props Validation

درس 7

8

ReactJS Tutorial: Component API

درس 8

9

ReactJS Tutorial: Component Life Cycle

درس 9

10

ReactJS Tutorial: Forms

درس 10

11

ReactJS Tutorial: Events

درس 11

12

ReactJS Tutorial: Refs

درس 12

13

ReactJS Tutorial: Keys

درس 13

14

ReactJS Tutorial: Router

درس 14

15

ReactJS Tutorial: Flux concept

درس 15

16

ReactJS Tutorial: Using Flux

درس 16

17

ReactJS Tutorial: Animations

درس 17

18

ReactJS Tutorial: Higher order Components

درس 18

19

ReactJS Tutorial: Best Practices

درس 19

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های React.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها