چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی TypeScript تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی برنامه نویسی TypeScript

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

TypeScript Tutorial: Overview

درس 1

2

TypeScript Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

TypeScript Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

TypeScript Tutorial: Types

درس 4

5

TypeScript Tutorial: Variables

درس 5

6

TypeScript Tutorial: Operators

درس 6

7

TypeScript Tutorial: Decision Making

درس 7

8

TypeScript Tutorial: Loops

درس 8

9

TypeScript Tutorial: Functions

درس 9

10

TypeScript Tutorial: Numbers

درس 10

11

TypeScript Tutorial: Strings

درس 11

12

TypeScript Tutorial: Arrays

درس 12

13

TypeScript Tutorial: Tuples

درس 13

14

TypeScript Tutorial: Union

درس 14

15

TypeScript Tutorial: Interfaces

درس 15

16

TypeScript Tutorial: Classes

درس 16

17

TypeScript Tutorial: Objects

درس 17

18

TypeScript Tutorial: Namespaces

درس 18

19

TypeScript Tutorial: Modules

درس 19

20

TypeScript Tutorial: Ambients

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های TypeScript مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها