چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Vue.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Vue Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

VueJS Tutorial: Overview

درس 1

2

VueJS Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

VueJS Tutorial: Introduction

درس 3

4

VueJS Tutorial: Instances

درس 4

5

VueJS Tutorial: Template

درس 5

6

VueJS Tutorial: Components

درس 6

7

VueJS Tutorial: Computed Properties

درس 7

8

VueJS Tutorial: Watch Property

درس 8

9

VueJS Tutorial: Binding

درس 9

10

VueJS Tutorial: Events

درس 10

11

VueJS Tutorial: Rendering

درس 11

12

VueJS Tutorial: Transition & Animation

درس 12

13

VueJS Tutorial: Directives

درس 13

14

VueJS Tutorial: Routing

درس 14

15

VueJS Tutorial: Mixins

درس 15

16

VueJS Tutorial: Render Function

درس 16

17

VueJS Tutorial: Reactive Interface

درس 17

18

VueJS Tutorial: Examples

درس 18

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Vue.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها