من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Angular.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی Angular Js

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Angular 7 Tutorial: What is Angular 7?

درس 1

2

Angular 7 Tutorial: Features

درس 2

3

Angular 7 Tutorial: How to install Angular 7?

درس 3

4

Angular 7 Tutorial: History and different versions of Angular

درس 4

5

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Project Setup (Create first app)

درس 5

6

Angular 7 Tutorial: Angular 7 App files explanation

درس 6

7

Angular 7 Tutorial: Angular 7 with Bootstrap

درس 7

8

Angular 7 Tutorial: All Angular CLI commands

درس 8

9

Angular 7 Tutorial: Angular Libraries

درس 9

10

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Architecture

درس 10

11

Angular 7 Tutorial: Angular 7 Components

درس 11

12

Angular 7 Directives: Directives

درس 12

13

Angular 7 Directives: ngIf Directive

درس 13

14

Angular 7 Directives: ngStyle Directive

درس 14

15

Angular 7 Databinding: Databinding

درس 15

16

Angular 7 Databinding: String Interpolation

درس 16

17

Angular 7 Databinding: Event Binding

درس 17

18

Angular 7 Databinding: Property Binding

درس 18

19

Angular 7 Pipes: Pipes

درس 19

20

Error Fixing: Angular 7 Error Fixing

درس 20

21

Angular 7 Forms: Forms

درس 21

22

Angular 7 Forms: Data Flow in Angular Forms

درس 22

23

Angular 7 Forms: Angular Reactive Forms

درس 23

24

Angular 7 Forms: Template-driven Forms

درس 24

25

Angular Misc: Angular vs React

درس 25

26

Angular + Spring: CRUD Example

درس 26

27

Angular + Spring: File Upload Example

درس 27

28

Angular + Spring: Login & Logout Example

درس 28

29

Angular + Spring: Search Field Example

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Angular.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: