من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Assembly تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Assembly

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Assembly: Introduction

درس 1

2

Assembly: Environment Setup

درس 2

3

Assembly: Basic Syntax

درس 3

4

Assembly: Memory Segments

درس 4

5

Assembly: Registers

درس 5

6

Assembly: System Calls

درس 6

7

Assembly: Addressing Modes

درس 7

8

Assembly: Variables

درس 8

9

Assembly: Constants

درس 9

10

Assembly: Arithmetic Instructions

درس 10

11

Assembly: Logical Instructions

درس 11

12

Assembly: Conditions

درس 12

13

Assembly: Loops

درس 13

14

Assembly: Numbers

درس 14

15

Assembly: Strings

درس 15

16

Assembly: Arrays

درس 16

17

Assembly: Procedures

درس 17

18

Assembly: Recursion

درس 18

19

Assembly: Macros

درس 19

20

Assembly: File Management

درس 20

21

Assembly: Memory Management

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Assembly مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: