من سرفصل های زیر را برای دوره Azure تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی Azure

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Microsoft Azure Tutorial: Cloud Computing - Overview

درس 1

2

Microsoft Azure Tutorial: Windows

درس 2

3

Microsoft Azure Tutorial: Components

درس 3

4

Microsoft Azure Tutorial: Compute Module

درس 4

5

Microsoft Azure Tutorial: Fabric Controller

درس 5

6

Microsoft Azure Tutorial: Storage

درس 6

7

Microsoft Azure Tutorial: Blobs

درس 7

8

Microsoft Azure Tutorial: Queues

درس 8

9

Microsoft Azure Tutorial: Tables

درس 9

10

Microsoft Azure Tutorial: CDN

درس 10

11

Microsoft Azure Tutorial: Applications

درس 11

12

Microsoft Azure Tutorial: Security

درس 12

13

Microsoft Azure Tutorial: Datacenters

درس 13

14

Microsoft Azure Tutorial: Scenarios

درس 14

15

Microsoft Azure Advanced: Management Portal

درس 15

16

Microsoft Azure Advanced: Create Virtual Network

درس 16

17

Microsoft Azure Advanced: Deploying Virtual Machines

درس 17

18

Microsoft Azure Advanced: Endpoint Configuration

درس 18

19

Microsoft Azure Advanced: Point-to-Site Connectivity

درس 19

20

Microsoft Azure Advanced: Site-to-Site Connectivity

درس 20

21

Microsoft Azure Advanced: Traffic Manager

درس 21

22

Microsoft Azure Advanced: PowerShell

درس 22

23

Microsoft Azure Advanced: Monitoring Virtual Machines

درس 23

24

Microsoft Azure Advanced: Setting Up Alert Rules

درس 24

25

Microsoft Azure Advanced: Application Deployment

درس 25

26

Microsoft Azure Advanced: Backup & Recovery

درس 26

27

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Capabilities

درس 27

28

Microsoft Azure Advanced: Multi-Factor Authentication

درس 28

29

Microsoft Azure Advanced: Forefront Identity Manager

درس 29

30

Microsoft Azure Advanced: Data Import & Export Job

درس 30

31

Microsoft Azure Advanced: Websites

درس 31

32

Microsoft Azure Advanced: Scalability

درس 32

33

Microsoft Azure Advanced: Disk Configuration

درس 33

34

Microsoft Azure Advanced: Disk Caching

درس 34

35

Microsoft Azure Advanced: Personalize Access

درس 35

36

Microsoft Azure Advanced: Personalize Company Brand

درس 36

37

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Password Reset

درس 37

38

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Group

درس 38

39

Microsoft Azure Advanced: Create a Group

درس 39

40

Microsoft Azure Advanced: Security Reports & Alerts

درس 40

41

Microsoft Azure Advanced: Orchestrated Recovery

درس 41

42

Microsoft Azure Advanced: Health Monitoring

درس 42

43

Microsoft Azure Advanced: Upgrades

درس 43

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Azure مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: