من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی Apache Cassandra تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Apache Cassandra

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Cassandra Tutorial: Introduction

درس 1

2

Cassandra Tutorial: Architecture

درس 2

3

Cassandra Tutorial: Data Model

درس 3

4

Cassandra Tutorial: Installation

درس 4

5

Cassandra Tutorial: Referenced Api

درس 5

6

Cassandra Tutorial: Cqlsh

درس 6

7

Cassandra Tutorial: Shell Commands

درس 7

8

Cassandra Keyspace Operations: Create Keyspace

درس 8

9

Cassandra Keyspace Operations: Alter Keyspace

درس 9

10

Cassandra Keyspace Operations: Drop Keyspace

درس 10

11

Cassandra Table Operations: Create Table

درس 11

12

Cassandra Table Operations: Alter Table

درس 12

13

Cassandra Table Operations: Drop Table

درس 13

14

Cassandra Table Operations: Truncate Table

درس 14

15

Cassandra Table Operations: Create Index

درس 15

16

Cassandra Table Operations: Drop Index

درس 16

17

Cassandra Table Operations: Batch

درس 17

18

Cassandra CURD Operations: Create Data

درس 18

19

Cassandra CURD Operations: Update Data

درس 19

20

Cassandra CURD Operations: Read Data

درس 20

21

Cassandra CURD Operations: Delete Data

درس 21

22

Cassandra CQL Types: CQL Datatypes

درس 22

23

Cassandra CQL Types: CQL Collections

درس 23

24

Cassandra CQL Types: CQL User Defined Datatypes

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Apache Cassandra مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: