من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی Chef تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی Chef

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Chef → Overview

درس 1

2

Chef → Architecture

درس 2

3

Chef → Version Control System Setup

درس 3

4

Chef → Workstation Setup

درس 4

5

Chef → Client Setup

درس 5

6

Chef → Test Kitchen Setup

درس 6

7

Chef → Knife Setup

درس 7

8

Chef → Solo Setup

درس 8

9

Chef → Cookbooks

درس 9

10

Chef → Cookbook Dependencies

درس 10

11

Chef → Roles

درس 11

12

Chef → Environment

درس 12

13

Chef → Chef-Client as Daemon

درس 13

14

Chef → Chef-Shell

درس 14

15

Chef → Testing Cookbooks

درس 15

16

Chef → Foodcritic

درس 16

17

Chef → ChefSpec

درس 17

18

Chef → Testing Cookbook with Test Kitchen

درس 18

19

Chef → Nodes

درس 19

20

Chef → Chef-Client Run

درس 20

21

Advanced Chef: Dynamically Configuring Recipes

درس 21

22

Advanced Chef: Templates

درس 22

23

Advanced Chef: Plain Ruby with Chef DSL

درس 23

24

Advanced Chef: Ruby Gems with Recipes

درس 24

25

Advanced Chef: Libraries

درس 25

26

Advanced Chef: Definition

درس 26

27

Advanced Chef: Environment Variable

درس 27

28

Advanced Chef: Data Bags

درس 28

29

Advanced Chef: Scripts for Data Bags

درس 29

30

Advanced Chef: Cross-Platform Cookbooks

درس 30

31

Advanced Chef: Resources

درس 31

32

Advanced Chef: Lightweight Resource Provider

درس 32

33

Advanced Chef: Blueprints

درس 33

34

Advanced Chef: Files & Packages

درس 34

35

Advanced Chef: Community Cookbooks

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Chef مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: