من سرفصل های زیر را برای دوره بینایی کامپیوتر تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


دوره مقدماتی بینایی کامپیوتر

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Image Processing Introduction

درس 2

3

Signal and System Introduction

درس 3

4

History of Photography

درس 4

5

Applications and Usage

درس 5

6

Concept of Dimensions

درس 6

7

Image Formation on Camera

درس 7

8

Camera Mechanism

درس 8

9

Concept of Pixel

درس 9

10

Perspective Transformation

درس 10

11

Concept of Bits Per Pixel

درس 11

12

Types of Images

درس 12

13

Color Codes Conversion

درس 13

14

Grayscale to RGB Conversion

درس 14

15

Concept of Sampling

درس 15

16

Pixel Resolution

درس 16

17

Concept of Zooming

درس 17

18

Zooming methods

درس 18

19

Spatial Resolution

درس 19

20

Pixels Dots and Lines per inch

درس 20

21

Gray Level Resolution

درس 21

22

Concept of Quantization

درس 22

23

ISO Preference curves

درس 23

24

Concept of Dithering

درس 24

25

Histograms Introduction

درس 25

26

Brightness and Contrast

درس 26

27

Image Transformations

درس 27

28

Histogram Sliding

درس 28

29

Histogram Stretching

درس 29

30

Introduction to Probability

درس 30

31

Histogram Equalization

درس 31

32

Gray Level Transformations

درس 32

33

Concept of convolution

درس 33

34

Concept of Masks

درس 34

35

Concept of Blurring

درس 35

36

Concept of Edge Detection

درس 36

37

Prewitt Operator

درس 37

38

Sobel operator

درس 38

39

Robinson Compass Mask

درس 39

40

Krisch Compass Mask

درس 40

41

Laplacian Operator

درس 41

42

Frequency Domain Analysis

درس 42

43

Fourier series and Transform

درس 43

44

Convolution theorm

درس 44

45

High Pass vs Low Pass Filters

درس 45

46

Introduction to Color Spaces

درس 46

47

JPEG compression

درس 47

48

Optical Character Recognition

درس 48

49

Computer Vision and Graphics Applications

درس 49

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های بینایی ماشین مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: