چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی یادگیری عمیق تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی یادگیری عمیق

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction and Historical Context

درس 1

2

Data-driven approach, kNN, Linear Classification 1

درس 2

3

Linear Classification 2: Optimization

درس 3

4

Backpropagation, Neural Networks - Part 1

درس 4

5

Neural Networks - Part 2

درس 5

6

Neural Networks - Part 3: Intro to Convolutional Neural Networks

درس 6

7

Convolutional Neural Networks

درس 7

8

Localization and Detection

درس 8

9

Visualization, Deep Dream, Neural Style, Adversarial Examples

درس 9

10

Recurrent Neural Networks, Image Captioning, LSTM

درس 10

11

Convolutional Neural Networks in practice

درس 11

12

Deep Learning libraries

درس 12

13

Segmentation, soft attention, spatial transformers

درس 13

14

videos and Unsupervised Learning

درس 14

15

Invited Talk by Jeff Dean

درس 15

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های یادگیری عمیق مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها