من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی DevOps تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی DevOps

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

DevOps Tutorial: What is DevOps?

درس 1

2

DevOps Tutorial: Why is DevOps is Needed?

درس 2

3

DevOps Tutorial: How is DevOps different from traditional IT

درس 3

4

DevOps Tutorial: Why is DevOps used?

درس 4

5

DevOps Tutorial: DevOps Lifecycle

درس 5

6

DevOps Tutorial: DevOps Work Flow

درس 6

7

DevOps Tutorial: How is DevOps different from Agile? DevOps Vs Agile

درس 7

8

DevOps Tutorial: DevOps Principles

درس 8

9

DevOps Tutorial: Who is a DevOps Engineer?

درس 9

10

DevOps Tutorial: Roles, Responsibilities, and Skills of a DevOps Engineer

درس 10

11

DevOps Tutorial: How much does DevOps engineer make?

درس 11

12

DevOps Tutorial: DevOps Training Certification

درس 12

13

DevOps Tutorial: DevOps Automation Tools

درس 13

14

DevOps Tutorial: What is the future of DevOps?

درس 14

15

DevOps Tutorial: Summary

درس 15

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 4 ساعتتوجه:
تمامی فایل های DevOps مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.


تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: