من سرفصل های زیر را برای دوره Docker تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Docker

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Docker → Overview

درس 1

2

Docker → Installing Docker on Linux

درس 2

3

Docker → Installation

درس 3

4

Docker → Hub

درس 4

5

Docker → Images

درس 5

6

Docker → Containers

درس 6

7

Docker → Working With Containers

درس 7

8

Docker → Architecture

درس 8

9

Docker → Container & Hosts

درس 9

10

Docker → Configuring

درس 10

11

Docker → Containers & Shells

درس 11

12

Docker → File

درس 12

13

Docker → Building Files

درس 13

14

Docker → Public Repositories

درس 14

15

Docker → Managing Ports

درس 15

16

Docker → Private Registries

درس 16

17

Docker → Building a Web Server Docker File

درس 17

18

Docker → Instruction Commands

درس 18

19

Docker → Container Linking

درس 19

20

Docker → Storage

درس 20

21

Docker → Networking

درس 21

22

Docker → Setting Node.js

درس 22

23

Docker → Setting MongoDB

درس 23

24

Docker → Setting NGINX

درس 24

25

Docker → Toolbox

درس 25

26

Docker → Setting ASP.Net

درس 26

27

Docker → Cloud

درس 27

28

Docker → Logging

درس 28

29

Docker → Compose

درس 29

30

Docker → Continuous Integration

درس 30

31

Docker → Kubernetes Architecture

درس 31

32

Docker → Working of Kubernetes

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Docker مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: