من سرفصل های زیر را برای دوره سیستم کنترل نسخه Git تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Git

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Git Tutorial: Basic Concepts

درس 1

2

Git Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Git Tutorial: Life Cycle

درس 3

4

Git Tutorial: Create Operation

درس 4

5

Git Tutorial: Clone Operation

درس 5

6

Git Tutorial: Perform Changes

درس 6

7

Git Tutorial: Review Changes

درس 7

8

Git Tutorial: Commit Changes

درس 8

9

Git Tutorial: Push Operation

درس 9

10

Git Tutorial: Update Operation

درس 10

11

Git Tutorial: Stash Operation

درس 11

12

Git Tutorial: Move Operation

درس 12

13

Git Tutorial: Rename Operation

درس 13

14

Git Tutorial: Delete Operation

درس 14

15

Git Tutorial: Fix Mistakes

درس 15

16

Git Tutorial: Tag Operation

درس 16

17

Git Tutorial: Patch Operation

درس 17

18

Git Tutorial: Managing Branches

درس 18

19

Git Tutorial: Handling Conflicts

درس 19

20

Git Tutorial: Different Platforms

درس 20

21

Git Tutorial: Online Repositories

درس 21

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Git مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: