من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی GoLang تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع زبان برنامه نویسی Golang

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Go Basics: Values, Variables, Types

درس 2

3

Go Basics: Practice --> Building a BMI Calculator App

درس 3

4

Working with Functions

درس 4

5

Functions: Practice --> Enhancing The BMI Project

درس 5

6

Understanding Pointers

درس 6

7

Structuring Data with Structs

درس 7

8

Structs: Practice --> Storing Data In Files

درس 8

9

Data Collections: Arrays, Slices, Maps

درس 9

10

Working With Control Structures

درس 10

11

Complementary Exercise of Lesson 1 to 10

درس 11

12

The Main Project: Building the Monster Slayer Game

درس 12

13

Third-Party Modules: Building Go Apps

درس 13

14

Diving Deeper Into Values, Variables & Constants

درس 14

15

Diving Deeper Into Functions

درس 15

16

Working with Interfaces

درس 16

17

Goroutines

درس 17

18

Channels

درس 18

19

Concurrency

درس 19

20

Gotchas in Golang

درس 20

21

Files and Directories

درس 21

22

Regular Expression (Regex)

درس 22

23

Finding DNS records

درس 23

24

Cryptography

درس 24

25

Import and Export Struct Packages and Interfaces

درس 25

26

Web Application

درس 26

27

Advance Programs in Golang

درس 27

28

Most Popular Golang String Functions

درس 28

29

Design philosophy of Golang interface type

درس 29

30

Methods and Objects

درس 30

31

Data Structure and Algorithms

درس 31

32

Date and Time manipulation functions

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های GoLang مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: