آموزش HTML و CSS

من سرفصل های زیر را برای دوره HTML و CSS تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


HTML-CSS
HTML CSS
HTML5 CSS3
HTML CSS Developer
HTML CSS Frontend
HTML CSS Tutorial
HTML CSS Free Tutorial
HTML CSS Tutor
HTML CSS Online Tutor
HTML CSS video Lecture
HTML
CSS

دوره کامل HTML

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction About HTML

درس 1

2

Text Formatting tags

درس 2

3

Link Building

درس 3

4

Images tags

درس 4

5

Intrducing the CSS

درس 5

6

List tags

درس 6

7

Table tags

درس 7

8

Div tag

درس 8

9

Form Tags

درس 9

10

Media tags

درس 10

11

tags inside head and DOCTYPE concept

درس 11

12

Introduction about colors

درس 12

13

Introducing new tags in HTML5

درس 13

14

Working with new events

درس 14

15

New capability of controls

درس 15

16

New properties of forms

درس 16

17

Working with MultiMedia Files

درس 17

18

Drag & Drop in HTML5

درس 18

19

Working with Canvas object

درس 19

20

Working with SVG object

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


HTML-CSS
HTML CSS
HTML5 CSS3
HTML CSS Developer
HTML CSS Frontend
HTML CSS Tutorial
HTML CSS Free Tutorial
HTML CSS Tutor
HTML CSS Online Tutor
HTML CSS video Lecture
HTML
CSS

دوره کامل CSS

Lesson

Lesson Subject

pdf file

1

Introduction About CSS

درس 1

2

Giving style to elements

درس 2

3

Box concept in CSS

درس 3

4

Andvance features in CSS (1)

درس 4

5

Andvance features in CSS (2)

درس 5

6

Edge fillets in CSS3

درس 6

7

Inserting image in edges in CSS3

درس 7

8

Inserting shadow for elements in CSS3

درس 8

9

Justifying texts in CSS3

درس 9

10

Managing view of text contents in boxes in CSS3

درس 10

11

Inserting shadow for texts in CSS3

درس 11

12

Making multi-column of texts in CSS3

درس 12

13

Working with fonts in CSS3

درس 13

14

Managing the background in CSS3

درس 14

15

2D Transforms in CSS3

درس 15

16

3D Transforms in CSS3

درس 16

17

Working with animations in CSS3

درس 17

18

Managing the User Interface in CSS3

درس 18

19

Working with Gradients in CSS3

درس 19

20

Working with Flexbox in CSS3

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


HTML-CSS
HTML CSS
HTML5 CSS3
HTML CSS Developer
HTML CSS Frontend
HTML CSS Tutorial
HTML CSS Free Tutorial
HTML CSS Tutor
HTML CSS Online Tutor
HTML CSS video Lecture
HTML
CSS

توجه:
تمامی فایل های HTML و CSS مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


HTML-CSS
HTML CSS
HTML5 CSS3
HTML CSS Developer
HTML CSS Frontend
HTML CSS Tutorial
HTML CSS Free Tutorial
HTML CSS Tutor
HTML CSS Online Tutor
HTML CSS video Lecture
HTML
CSS

تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: