من سرفصل های زیر را برای دوره Hive تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Hive

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Hive Tutorial: Introduction

درس 1

2

Hive Tutorial: Installation

درس 2

3

Hive Tutorial: Data Types

درس 3

4

Hive Tutorial: Create Database

درس 4

5

Hive Tutorial: Drop Database

درس 5

6

Hive Tutorial: Create Table

درس 6

7

Hive Tutorial: Alter Table

درس 7

8

Hive Tutorial: Drop Table

درس 8

9

Hive Tutorial: Partitioning

درس 9

10

Hive Tutorial: Built-In Operators

درس 10

11

Hive Tutorial: Built-In Functions

درس 11

12

Hive Tutorial: Views And Indexes

درس 12

13

HiveQL: Select Where

درس 13

14

HiveQL: Select Order By

درس 14

15

HiveQL: Select Group By

درس 15

16

HiveQL: Select Joins

درس 16

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Hive مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: