من سرفصل های زیر را برای اتصال به پایگاه داده در جاوا (JDBC) تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی اتصال به پایگاه داده در جاوا (JDBC)

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

SQL Syntax

درس 2

3

Environment Setup

درس 3

4

Sample Code

درس 4

5

Driver Types

درس 5

6

Connections

درس 6

7

Statements

درس 7

8

Result Sets

درس 8

9

Data Types

درس 9

10

Transactions

درس 10

11

Exceptions

درس 11

12

Batch Processing

درس 12

13

Stored Procedure

درس 13

14

Streaming Data

درس 14

15

Create Database

درس 15

16

Select Database

درس 16

17

Drop Database

درس 17

18

Create Tables

درس 18

19

Drop Tables

درس 19

20

Insert Records

درس 20

21

Select Records

درس 21

22

Update Records

درس 22

23

Delete Records

درس 23

24

WHERE Clause

درس 24

25

Like Clause

درس 25

26

Sorting Data

درس 26

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های JDBC مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: