من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی جاوا تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل برنامه نویسی جاوا (شامل شی گرایی)

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Java Basic: Introduction

درس 1

2

Java Basic: Getting Started

درس 2

3

Java Basic: Syntax

درس 3

4

Java Basic: Comments

درس 4

5

Java Basic: Variables

درس 5

6

Java Basic: Data Types

درس 6

7

Java Basic: Type Casting

درس 7

8

Java Basic: Operators

درس 8

9

Java Basic: Strings

درس 9

10

Java Basic: Math

درس 10

11

Java Basic: Booleans

درس 11

12

Java Basic: If ... Else

درس 12

13

Java Basic: Switch

درس 13

14

Java Basic: While Loop

درس 14

15

Java Basic: For Loop

درس 15

16

Java Basic: Break and Continue

درس 16

17

Java Basic: Arrays

درس 17

18

Java Basic: Exceptions - Try ... Catch

درس 18

19

Java Basic: Methods

درس 19

20

Java Advanced: Classes and Objects

درس 20

21

Java Advanced: Class Attributes

درس 21

22

Java Advanced: Class Methods

درس 22

23

Java Advanced: Constructors

درس 23

24

Java Advanced: Modifiers

درس 24

25

Java Advanced: Encapsulation

درس 25

26

Java Advanced: Packages

درس 26

27

Java Advanced: Inheritance

درس 27

28

Java Advanced: Polymorphism

درس 28

29

Java Advanced: Inner Classes

درس 29

30

Java Advanced: Abstraction

درس 30

31

Java Advanced: Interface

درس 31

32

Java Advanced: Enums

درس 32

33

Java Advanced: User Input (Scanner)

درس 33

34

Java Advanced: Date and Time

درس 34

35

Java Advanced: ArrayList

درس 35

36

Java Advanced: HashMap

درس 36

37

Java Advanced: Wrapper Classes

درس 37

38

Java Advanced: Files

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های جاوا مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: