من سرفصل های زیر را برای فریمورک Jest.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Jest Js

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction: Getting Started

درس 1

2

Introduction: Using Matchers

درس 2

3

Introduction: Testing Asynchronous Code

درس 3

4

Introduction: Setup and Teardown

درس 4

5

Introduction: Mock Functions

درس 5

6

Introduction: Jest Platform

درس 6

7

Introduction: Jest Community

درس 7

8

Introduction: More Resources

درس 8

9

Guides: Snapshot Testing

درس 9

10

Guides: An Async Example

درس 10

11

Guides: Timer Mocks

درس 11

12

Guides: Manual Mocks

درس 12

13

Guides: ES6 Class Mocks

درس 13

14

Guides: Bypassing module mocks

درس 14

15

Guides: Using with webpack

درس 15

16

Guides: Using with puppeteer

درس 16

17

Guides: Using with MongoDB

درس 17

18

Guides: Using with DynamoDB

درس 18

19

Guides: DOM Manipulation

درس 19

20

Guides: Watch Plugins

درس 20

21

Guides: Migrating to Jest

درس 21

22

Guides: Troubleshooting

درس 22

23

Guides: Architecture

درس 23

24

Framework Guides: Testing React Apps

درس 24

25

Framework Guides: Testing React Native Apps

درس 25

26

Framework Guides: Testing Web Frameworks

درس 26

27

API Reference: Globals

درس 27

28

API Reference: Expect

درس 28

29

API Reference: Mock Functions

درس 29

30

API Reference: The Jest Object

درس 30

31

API Reference: Configuring Jest

درس 31

32

API Reference: Jest CLI Options

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jest.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: