من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Julia تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع زبان برنامه نویسی Julia

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Environment Setup

درس 2

3

Basic Syntax

درس 3

4

Arrays

درس 4

5

Tuples

درس 5

6

Integers & Floating-Point Numbers

درس 6

7

Rational & Complex Numbers

درس 7

8

Basic Operators

درس 8

9

Basic Mathematical Functions

درس 9

10

Strings

درس 10

11

Functions

درس 11

12

Flow Control

درس 12

13

Dictionaries & Sets

درس 13

14

Date & Time

درس 14

15

Files I/O

درس 15

16

Metaprogramming

درس 16

17

Plotting

درس 17

18

Data Frames

درس 18

19

Working with Datasets

درس 19

20

Modules and Packages

درس 20

21

Working with Graphics

درس 21

22

Networking

درس 22

23

Databases

درس 23

24

Appendix 1: Complementary Exercises

ضمیمه 1

25

Appendix 2: Julia Projects

ضمیمه 2

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Julia مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: