من سرفصل های زیر را برای دوره Kubernetes تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Kubernetes

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Kubernetes Tutorial: Overview

درس 1

2

Kubernetes Tutorial: Architecture

درس 2

3

Kubernetes Tutorial: Setup

درس 3

4

Kubernetes Tutorial: Images

درس 4

5

Kubernetes Tutorial: Jobs

درس 5

6

Kubernetes Tutorial: Labels & Selectors

درس 6

7

Kubernetes Tutorial: Namespace

درس 7

8

Kubernetes Tutorial: Node

درس 8

9

Kubernetes Tutorial: Service

درس 9

10

Kubernetes Tutorial: Pod

درس 10

11

Kubernetes Tutorial: Replication Controller

درس 11

12

Kubernetes Tutorial: Replica Sets

درس 12

13

Kubernetes Tutorial: Deployments

درس 13

14

Kubernetes Tutorial: Volumes

درس 14

15

Kubernetes Tutorial: Secrets

درس 15

16

Kubernetes Tutorial: Network Policy

درس 16

17

Advanced Kubernetes: API

درس 17

18

Advanced Kubernetes: Kubectl

درس 18

19

Advanced Kubernetes: Kubectl Commands

درس 19

20

Advanced Kubernetes: Creating an App

درس 20

21

Advanced Kubernetes: App Deployment

درس 21

22

Advanced Kubernetes: Autoscaling

درس 22

23

Advanced Kubernetes: Dashboard Setup

درس 23

24

Advanced Kubernetes: Monitoring

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Kubernetes مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: