من سرفصل های زیر را برای فریمورک PhP Laravel تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک PhP Laravel

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Laravel Tutorial: Overview

درس 1

2

Laravel Tutorial: Installation

درس 2

3

Laravel Tutorial: Application Structure

درس 3

4

Laravel Tutorial: Configuration

درس 4

5

Laravel Tutorial: Routing

درس 5

6

Laravel Tutorial: Middleware

درس 6

7

Laravel Tutorial: Namespaces

درس 7

8

Laravel Tutorial: Controllers

درس 8

9

Laravel Tutorial: Request

درس 9

10

Laravel Tutorial: Cookie

درس 10

11

Laravel Tutorial: Response

درس 11

12

Laravel Tutorial: Views

درس 12

13

Laravel Tutorial: Blade Templates

درس 13

14

Laravel Tutorial: Redirections

درس 14

15

Laravel Tutorial: Working With Database

درس 15

16

Laravel Tutorial: Errors & Logging

درس 16

17

Laravel Tutorial: Forms

درس 17

18

Laravel Tutorial: Localization

درس 18

19

Laravel Tutorial: Session

درس 19

20

Laravel Tutorial: Validation

درس 20

21

Laravel Tutorial: File Uploading

درس 21

22

Laravel Tutorial: Sending Email

درس 22

23

Laravel Tutorial: Ajax

درس 23

24

Laravel Tutorial: Error Handling

درس 24

25

Laravel Tutorial: Event Handling

درس 25

26

Laravel Tutorial: Facades

درس 26

27

Laravel Tutorial: Contracts

درس 27

28

Laravel Tutorial: CSRF Protection

درس 28

29

Laravel Tutorial: Authentication

درس 29

30

Laravel Tutorial: Authorization

درس 30

31

Laravel Tutorial: Artisan Console

درس 31

32

Laravel Tutorial: Encryption

درس 32

33

Laravel Tutorial: Hashing

درس 33

34

Laravel Tutorial: Understanding Release Process

درس 34

35

Laravel Tutorial: Guest User Gates

درس 35

36

Laravel Tutorial: Artisan Commands

درس 36

37

Laravel Tutorial: Pagination Customizations

درس 37

38

Laravel Tutorial: Dump Server

درس 38

39

Laravel Tutorial: Action URL

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PhP Laravel مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: