من سرفصل های زیر را برای فریم ورک Meteor.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Meteor Js

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Meteor Tutorial: Overview

درس 1

2

Meteor Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

Meteor Tutorial: First Application

درس 3

4

Meteor Tutorial: Templates

درس 4

5

Meteor Tutorial: Collections

درس 5

6

Meteor Tutorial: Forms

درس 6

7

Meteor Tutorial: Events

درس 7

8

Meteor Tutorial: Session

درس 8

9

Meteor Tutorial: Tracker

درس 9

10

Meteor Tutorial: Packages

درس 10

11

Meteor Tutorial: Core API

درس 11

12

Meteor Tutorial: Check

درس 12

13

Meteor Tutorial: Blaze

درس 13

14

Meteor Tutorial: Timers

درس 14

15

Meteor Tutorial: EJSON

درس 15

16

Meteor Tutorial: HTTP

درس 16

17

Meteor Tutorial: Email

درس 17

18

Meteor Tutorial: Assets

درس 18

19

Meteor Tutorial: Security

درس 19

20

Meteor Tutorial: Sorting

درس 20

21

Meteor Tutorial: Accounts

درس 21

22

Meteor Tutorial: Methods

درس 22

23

Meteor Tutorial: Package.js

درس 23

24

Meteor Tutorial: Publish & Subscribe

درس 24

25

Meteor Tutorial: Structure

درس 25

26

Meteor Tutorial: Deployment

درس 26

27

Meteor Tutorial: Running on mobile

درس 27

28

Meteor Tutorial: ToDo App

درس 28

29

Meteor Tutorial: Best Practices

درس 29

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Meteor.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: