من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده MySql تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی پایگاه داده MySQL

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

MySQL Tutorial: Introduction

درس 1

2

MySQL Tutorial: Installation

درس 2

3

MySQL Tutorial: Administration

درس 3

4

MySQL Tutorial: PHP Syntax

درس 4

5

MySQL Tutorial: Connection

درس 5

6

MySQL Tutorial: Create Database

درس 6

7

MySQL Tutorial: Drop MySQL Database

درس 7

8

MySQL Tutorial: Selecting MySQL Database

درس 8

9

MySQL Tutorial: Data Types

درس 9

10

MySQL Tutorial: Create MySQL Tables

درس 10

11

MySQL Tutorial: Drop MySQL Tables

درس 11

12

MySQL Tutorial: Insert Query

درس 12

13

MySQL Tutorial: Select Query

درس 13

14

MySQL Tutorial: WHERE Clause

درس 14

15

MySQL Tutorial: UPDATE Query

درس 15

16

MySQL Tutorial: DELETE Query

درس 16

17

MySQL Tutorial: LIKE Clause

درس 17

18

MySQL Tutorial: Sorting Results

درس 18

19

MySQL Tutorial: Using MySQl Joins

درس 19

20

MySQL Tutorial: Handling MySQL NULL Values

درس 20

21

MySQL Tutorial: Regexps

درس 21

22

MySQL Tutorial: Transactions

درس 22

23

MySQL Tutorial: ALTER Command

درس 23

24

MySQL Tutorial: INDEXES

درس 24

25

MySQL Tutorial: Temporary Tables

درس 25

26

MySQL Tutorial: Clone Tables

درس 26

27

MySQL Tutorial: Database Info

درس 27

28

MySQL Tutorial: Using MySQL Sequences

درس 28

29

MySQL Tutorial: Handling Duplicates

درس 29

30

MySQL Tutorial: MySQL and SQL Injection

درس 30

31

MySQL Tutorial: Database Export

درس 31

32

MySQL Tutorial: Database Import - Recovery Methods

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های MySql مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: