من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Perl تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Perl

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Perl Basics: Introduction

درس 1

2

Perl Basics: Environment

درس 2

3

Perl Basics: Syntax Overview

درس 3

4

Perl Basics: Data Types

درس 4

5

Perl Basics: Variables

درس 5

6

Perl Basics: Scalars

درس 6

7

Perl Basics: Arrays

درس 7

8

Perl Basics: Hashes

درس 8

9

Perl Basics: IF...ELSE

درس 9

10

Perl Basics: Loops

درس 10

11

Perl Basics: Operators

درس 11

12

Perl Basics: Date & Time

درس 12

13

Perl Basics: Subroutines

درس 13

14

Perl Basics: References

درس 14

15

Perl Basics: Formats

درس 15

16

Perl Basics: File I/O

درس 16

17

Perl Basics: Directories

درس 17

18

Perl Basics: Error Handling

درس 18

19

Perl Basics: Special Variables

درس 19

20

Perl Basics: Coding Standard

درس 20

21

Perl Basics: Regular Expressions

درس 21

22

Perl Basics: Sending Email

درس 22

23

Perl Advanced: Socket Programming

درس 23

24

Perl Advanced: Object Oriented

درس 24

25

Perl Advanced: Database Access

درس 25

26

Perl Advanced: CGI Programming

درس 26

27

Perl Advanced: Packages & Modules

درس 27

28

Perl Advanced: Process Management

درس 28

29

Perl Advanced: Embedded Documentation

درس 29

30

Perl Advanced: Functions References

درس 30

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Perl مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: