من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی PhP تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل برنامه نویسی PhP

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

PhP Basics: Introduction

درس 1

2

PhP Basics: Installation

درس 2

3

PhP Basics: Syntax

درس 3

4

PhP Basics: Comments

درس 4

5

PhP Basics: Variables

درس 5

6

PhP Basics: echo and print Statements

درس 6

7

PhP Basics: Data Types

درس 7

8

PhP Basics: Strings

درس 8

9

PhP Basics: Numbers

درس 9

10

PhP Basics: Constants

درس 10

11

PhP Basics: Operators

درس 11

12

PhP Basics: if...else...elseif Statements

درس 12

13

PhP Basics: switch Statement

درس 13

14

PhP Basics: while Loops

درس 14

15

PhP Basics: for Loops

درس 15

16

PhP Basics: Functions

درس 16

17

PhP Basics: Arrays

درس 17

18

PhP Basics: Sorting Arrays

درس 18

19

PhP Basics: Global Variables - Superglobals

درس 19

20

PHP Forms: Form Handling

درس 20

21

PHP Forms: Form Validation

درس 21

22

PHP Forms: Forms - Required Fields

درس 22

23

PHP Forms: Forms - Validate E-mail and URL

درس 23

24

PHP Forms: Complete Form Example

درس 24

25

PHP Advanced: Multidimensional Arrays

درس 25

26

PHP Advanced: Date and Time

درس 26

27

PHP Advanced: Include Files

درس 27

28

PHP Advanced: File Handling

درس 28

29

PHP Advanced: File Open/Read/Close

درس 29

30

PHP Advanced: File Create/Write

درس 30

31

PHP Advanced: File Upload

درس 31

32

PHP Advanced: Cookies

درس 32

33

PHP Advanced: Sessions

درس 33

34

PHP Advanced: Filters

درس 34

35

PHP Advanced: Filters Advanced

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PhP مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: