من سرفصل های زیر را برای پایگاه داده PostgreSQL تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع پایگاه داده PostgreSQL

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Environment Setup

درس 2

3

Syntax

درس 3

4

Data Types

درس 4

5

Create Database

درس 5

6

Select Database

درس 6

7

Drop Database

درس 7

8

Create Table

درس 8

9

Drop Table

درس 9

10

Schema

درس 10

11

Insert Query

درس 11

12

Select Query

درس 12

13

Operators

درس 13

14

Expressions

درس 14

15

Where Clause

درس 15

16

AND & OR Clauses

درس 16

17

UPDATE Query

درس 17

18

DELETE Query

درس 18

19

LIKE Clause

درس 19

20

LIMIT Clause

درس 20

21

ORDER By Clause

درس 21

22

GROUP By

درس 22

23

With Clause

درس 23

24

HAVING Clause

درس 24

25

DISTINCT Keyword

درس 25

26

Constraints

درس 26

27

JOINS

درس 27

28

UNIONS Clause

درس 28

29

NULL Values

درس 29

30

Alias Syntax

درس 30

31

Triggers

درس 31

32

Indexes

درس 32

33

Alter Table Command

درس 33

34

Truncate Table Command

درس 34

35

Views

درس 35

36

Transactions

درس 36

37

Locks

درس 37

38

Sub Queries

درس 38

39

Auto Increment

درس 39

40

Privileges

درس 40

41

Date/Time Functions & Operators

درس 41

42

Functions

درس 42

43

Useful Functions

درس 43

44

PostgreSQL Interfaces → C/C++

درس 44

45

PostgreSQL Interfaces → Java

درس 45

46

PostgreSQL Interfaces → Python

درس 46

47

PostgreSQL Interfaces → PHP

درس 47

48

PostgreSQL Interfaces → Perl

درس 48

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PostgreSQL مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: