من سرفصل های زیر را برای کتابخانه PyTorch تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی PyTorch

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

PyTorch → Introduction

درس 1

2

PyTorch → Installation

درس 2

3

PyTorch → Mathematical Building Blocks of Neural Networks

درس 3

4

PyTorch → Neural Network Basics

درس 4

5

PyTorch → Universal Workflow of Machine Learning

درس 5

6

PyTorch → Machine Learning vs. Deep Learning

درس 6

7

PyTorch → Implementing First Neural Network

درس 7

8

PyTorch → Neural Networks to Functional Blocks

درس 8

9

PyTorch → Terminologies

درس 9

10

PyTorch → Loading Data

درس 10

11

PyTorch → Linear Regression

درس 11

12

PyTorch → Convolutional Neural Network

درس 12

13

PyTorch → Recurrent Neural Network

درس 13

14

PyTorch → Datasets

درس 14

15

PyTorch → Introduction to Convents

lesson 14

16

PyTorch → Training a Convent from Scratch

lesson 15

17

PyTorch → Feature Extraction in Convents

lesson 16

18

PyTorch → Visualization of Convents

lesson 17

19

PyTorch → Sequence Processing with Convents

lesson 18

20

PyTorch → Word Embedding

lesson 19

21

PyTorch → Recursive Neural Networks

lesson 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PyTorch مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: