من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی R تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع زبان برنامه نویسی R (مقدماتی و پیشرفته)

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

R → Overview

درس 1

2

R → Environment Setup

درس 2

3

R → Basic Syntax

درس 3

4

R → Data Types

درس 4

5

R → Variables

درس 5

6

R → Operators

درس 6

7

R → Decision Making

درس 7

8

R → Loops

درس 8

9

R → Functions

درس 9

10

R → Strings

درس 10

11

R → Vectors

درس 11

12

R → Lists

درس 12

13

R → Matrices

درس 13

14

R → Arrays

درس 14

15

R → Factors

درس 15

16

R → Data Frames

درس 16

17

R → Packages

درس 17

18

R → Data Reshaping

درس 18

19

R Data Interfaces: CSV Files

درس 19

20

R Data Interfaces: Excel Files

درس 20

21

R Data Interfaces: Binary Files

درس 21

22

R Data Interfaces: XML Files

درس 22

23

R Data Interfaces: JSON Files

درس 23

24

R Data Interfaces: Web Data

درس 24

25

R Data Interfaces: Database

درس 25

26

R Charts & Graphs: Pie Charts

درس 26

27

R Charts & Graphs: Bar Charts

درس 27

28

R Charts & Graphs: Boxplots

درس 28

29

R Charts & Graphs: Histograms

درس 29

30

R Charts & Graphs: Line Graphs

درس 30

31

R Charts & Graphs: Scatterplots

درس 31

32

R Statistics Examples: Mean, Median & Mode

درس 32

33

R Statistics Examples: Linear Regression

درس 33

34

R Statistics Examples: Multiple Regression

درس 34

35

R Statistics Examples: Logistic Regression

درس 35

36

R Statistics Examples: Normal Distribution

درس 36

37

R Statistics Examples: Binomial Distribution

درس 37

38

R Statistics Examples: Poisson Regression

درس 38

39

R Statistics Examples: Analysis of Covariance

درس 39

40

R Statistics Examples: Time Series Analysis

درس 40

41

R Statistics Examples: Nonlinear Least Square

درس 41

42

R Statistics Examples: Decision Tree

درس 42

43

R Statistics Examples: Random Forest

درس 43

44

R Statistics Examples: Survival Analysis

درس 44

45

R Statistics Examples: Chi Square Tests

درس 45

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 25 ساعتتوجه:
تمامی فایل های R مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: