من سرفصل های زیر را برای فریم ورک React.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک React Js

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

React → Introduction

درس 1

2

React → React ES6

درس 2

3

React → Render HTML

درس 3

4

React → JSX

درس 4

5

React → Components

درس 5

6

React → Class

درس 6

7

React → Props

درس 7

8

React → Events

درس 8

9

React → Conditionals

درس 9

10

React → Lists

درس 10

11

React → Forms

درس 11

12

React → Router

درس 12

13

React → Memo

درس 13

14

React → CSS Styling

درس 14

15

React → Sass Styling concept

درس 15

16

React Hooks → What is a Hook?

درس 16

17

React Hooks → useState

درس 17

18

React Hooks → useEffect

درس 18

19

React Hooks → useContext

درس 19

20

React Hooks → useRef

درس 20

21

React Hooks → useReducer

درس 21

22

React Hooks → useCallback

درس 22

23

React Hooks → useMemo

درس 23

24

React Hooks → Custom Hooks

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های React.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: