من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Ruby تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل زبان برنامه نویسی Ruby

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Ruby Basics: Overview

درس 1

2

Ruby Basics: Environment Setup

درس 2

3

Ruby Basics: Syntax

درس 3

4

Ruby Basics: Classes and Objects

درس 4

5

Ruby Basics: Variables, Constants and Literals

درس 5

6

Ruby Basics: Operators

درس 6

7

Ruby Basics: Comments

درس 7

8

Ruby Basics: if...else, case, unless

درس 8

9

Ruby Basics: Loops

درس 9

10

Ruby Basics: Methods

درس 10

11

Ruby Basics: Blocks

درس 11

12

Ruby Basics: Modules and Mixins

درس 12

13

Ruby Basics: Strings

درس 13

14

Ruby Basics: Arrays

درس 14

15

Ruby Basics: Hashes

درس 15

16

Ruby Basics: Date & Time

درس 16

17

Ruby Basics: Ranges

درس 17

18

Ruby Basics: Iterators

درس 18

19

Ruby Basics: File I/O

درس 19

20

Ruby Basics: Exceptions

درس 20

21

Ruby Advanced: Object Oriented

درس 21

22

Ruby Advanced: Regular Expressions

درس 22

23

Ruby Advanced: Database Access

درس 23

24

Ruby Advanced: Web Applications - CGI Programming

درس 24

25

Ruby Advanced: Sending Email using Ruby - SMTP

درس 25

26

Ruby Advanced: Socket Programming

درس 26

27

Ruby Advanced: XML, XSLT and XPath Tutorial

درس 27

28

Ruby Advanced: Web Services with Ruby - SOAP4R

درس 28

29

Ruby Advanced: Tk Guide

درس 29

30

Ruby Advanced: Ruby / LDAP Tutorial

درس 30

31

Ruby Advanced: Multithreading

درس 31

32

Ruby Advanced: Built-in Functions

درس 32

33

Ruby Advanced: Predefined Variables

درس 33

34

Ruby Advanced: Predefined Constants

درس 34

35

Ruby Advanced: Associated Tools

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Ruby مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: