من سرفصل های زیر را برای پایگاه داده SQLite تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع پایگاه داده SQLite

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Installation

درس 2

3

Commands

درس 3

4

Syntax

درس 4

5

Data Type

درس 5

6

CREATE Database

درس 6

7

ATTACH Database

درس 7

8

DETACH Database

درس 8

9

CREATE Table

درس 9

10

DROP Table

درس 10

11

INSERT Query

درس 11

12

SELECT Query

درس 12

13

Operators

درس 13

14

Expressions

درس 14

15

WHERE Clause

درس 15

16

AND & OR Clauses

درس 16

17

UPDATE Query

درس 17

18

DELETE Query

درس 18

19

LIKE Clause

درس 19

20

GLOB Clause

درس 20

21

LIMIT Clause

درس 21

22

ORDER By Clause

درس 22

23

GROUP By Clause

درس 23

24

HAVING Clause

درس 24

25

DISTINCT Keyword

درس 25

26

PRAGMA

درس 26

27

Constraints

درس 27

28

JOINS

درس 28

29

UNIONS Clause

درس 29

30

NULL Values

درس 30

31

ALIAS Syntax

درس 31

32

Triggers

درس 32

33

Indexes

درس 33

34

INDEXED By Clause

درس 34

35

ALTER Command

درس 35

36

TRUNCATE Command

درس 36

37

Views

درس 37

38

Transactions

درس 38

39

Subqueries

درس 39

40

AUTOINCREMENT

درس 40

41

Injection

درس 41

42

EXPLAIN

درس 42

43

VACUUM

درس 43

44

Date & Time

درس 44

45

Useful Functions

درس 45

46

SQLite Interfaces → C/C++

درس 46

47

SQLite Interfaces → Java

درس 47

48

SQLite Interfaces → Python

درس 48

49

SQLite Interfaces → PHP

درس 49

50

SQLite Interfaces → Perl

درس 50

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های SQLite مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: