من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Scala تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 250 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 200 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 150 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Scala

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Introduction

درس 1

2

Basics

درس 2

3

Unified Types

درس 3

4

Classes

درس 4

5

Default Parameter Values

درس 5

6

Named Arguments

درس 6

7

Traits

درس 7

8

Tuples

درس 8

9

Class Composition with Mixins

درس 9

10

Higher-order Functions

درس 10

11

Nested Methods

درس 11

12

Multiple Parameter Lists (Currying)

درس 12

13

Case Classes

درس 13

14

Pattern Matching

درس 14

15

Singleton Objects

درس 15

16

Regular Expression Patterns

درس 16

17

Extractor Objects

درس 17

18

For Comprehensions

درس 18

19

Generic Classes

درس 19

20

Variances

درس 20

21

Upper Type Bounds

درس 21

22

Lower Type Bounds

درس 22

23

Inner Classes

درس 23

24

Abstract Type Members

درس 24

25

Compound Types

درس 25

26

Self-type

درس 26

27

Implicit Parameters

درس 27

28

Implicit Conversions

درس 28

29

Polymorphic Methods

درس 29

30

Type Inference

درس 30

31

Operators

درس 31

32

By-name Parameters

درس 32

33

Annotations

درس 33

34

Packages and Imports

درس 34

35

Package Objects

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Scala مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 250 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 200 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 150 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: