من سرفصل های زیر را برای کتابخانه TensorFlow تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی کتابخانه TensorFlow

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Introduction

درس 1

2

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Installation

درس 2

3

TensorFlow Tutorial: Understanding Artificial Intelligence

درس 3

4

TensorFlow Tutorial: Mathematical Foundations

درس 4

5

TensorFlow Tutorial: Machine Learning & Deep Learning

درس 5

6

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Basics

درس 6

7

TensorFlow Tutorial: Convolutional Neural Networks

درس 7

8

TensorFlow Tutorial: Recurrent Neural Networks

درس 8

9

TensorFlow Tutorial: TensorBoard Visualization

درس 9

10

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Word Embedding

درس 10

11

TensorFlow Tutorial: Single Layer Perceptron

درس 11

12

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Linear Regression

درس 12

13

TensorFlow Tutorial: TFLearn and its installation

درس 13

14

TensorFlow Tutorial: CNN and RNN Difference

درس 14

15

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Keras

درس 15

16

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Distributed Computing

درس 16

17

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Exporting

درس 17

18

TensorFlow Tutorial: Multi-Layer Perceptron Learning

درس 18

19

TensorFlow Tutorial: Hidden Layers of Perceptron

درس 19

20

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Optimizers

درس 20

21

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - XOR Implementation

درس 21

22

TensorFlow Tutorial: Gradient Descent Optimization

درس 22

23

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Forming Graphs

درس 23

24

TensorFlow Tutorial: Image Recognition using TensorFlow

درس 24

25

Recommendations for Neural Network Training

درس 25

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های TensorFlow مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: