من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی TypeScript تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی برنامه نویسی TypeScript

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

TypeScript Tutorial: Overview

درس 1

2

TypeScript Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

TypeScript Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

TypeScript Tutorial: Types

درس 4

5

TypeScript Tutorial: Variables

درس 5

6

TypeScript Tutorial: Operators

درس 6

7

TypeScript Tutorial: Decision Making

درس 7

8

TypeScript Tutorial: Loops

درس 8

9

TypeScript Tutorial: Functions

درس 9

10

TypeScript Tutorial: Numbers

درس 10

11

TypeScript Tutorial: Strings

درس 11

12

TypeScript Tutorial: Arrays

درس 12

13

TypeScript Tutorial: Tuples

درس 13

14

TypeScript Tutorial: Union

درس 14

15

TypeScript Tutorial: Interfaces

درس 15

16

TypeScript Tutorial: Classes

درس 16

17

TypeScript Tutorial: Objects

درس 17

18

TypeScript Tutorial: Namespaces

درس 18

19

TypeScript Tutorial: Modules

درس 19

20

TypeScript Tutorial: Ambients

درس 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های TypeScript مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: