سفرهای من

IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
IMage
مولن روژ، پاریس، فرانسه
پاریس، فرانسه
پاریس، فرانسه
فیلادلفیا، آمریکا
دروازه، پاریس، فرانسه
فیلادلفیا، آمریکا
شام، هتل، هلسینکی، فنلاند
رستوران، فیلادلفیا، آمریکا
دسر، هلسینکی، فنلاند
رستوران، فیلادلفیا، آمریکا
استریپ کلاب، هلسینکی، فنلاند
بستنی، فیلادلفیا، آمریکا
مدرسه، هلسینکی، فنلاند
بازار، فیلادلفیا، آمریکا
کافه، هلسینکی، فنلاند
بافالو، آمریکا
آب جو، هلسینکی، فنلاند
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
پیتزا، هلسینکی، فنلاند
خیابان، پاریس، فرانسه
قهوه، هلسینکی، فرانسه
هواپیما
اتاق بازرگانی، لیسبون، پرتغال
مجسمه، پاریس، فرانسه
مک دونالد، پاریس، فرانسه
برج ایفل، پاریس، فرانسه
برگر کینگ، هلسینکی، فنلاند
برگر کینگ، هلسینکی، فنلاند
برگر کینگ، هلسینکی، فنلاند
هتل، پاریس، فرانسه
هتل، پاریس، فرانسه
صبحانه، هتل، پاریس، فرانسه
بستنی، پاریس، فرانسه
دروازه، پاریس، فرانسه
دروازه، پاریس، فرانسه
دروازه، پاریس، فرانسه
دروازه، پاریس، فرانسه
هواپیما
هواپیما
خانه، بافالو، آمریکا
خانه، بافالو، آمریکا
IMage
خانه، بافالو، آمریکا
خانه، بافالو، آمریکا
سبزی پلو با ماهی، بافالو، آمریکا
برف، بافالو، آمریکا
نیویورک، آمریکا
نیویورک، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
می سیز، فیلادلفیا، آمریکا
فیلادلفیا، آمریکا
پارک جنگلی، نیویورک، آمریکا
پارک جنگلی، نیویورک، آمریکا
پارک جنگلی، نیویورک، آمریکا
پارک جنگلی، نیویورک، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
جنبش وال استریت، بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
بافالو، آمریکا
سینما، بافالو، آمریکا
مجسمه، پاریس، فرانسه
موزه لوور، پاریس، فرانسه
مک دونالد، موزه لوور، پاریس، فرانسه

تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: