لیست مقالات

دکوراتورها در پایتون
برنامه نویسی
ابوالفضل محمدی جو

“دکوراتورها” در پایتون

یکی از قدرتمندترین و پیشرفته ترین ویژگی های “برنامه نویسی شی گرا” در پایتون، “دکوراتورها” هستند. اما قبل از اینکه شما عمیقا به مبحث دکوراتورها

ادامه مطلب »

اشتراک در خبرنامه